Định Dạng Ebook: epub

ePub là từ viết tắt của Electronic Publication, là một chuẩn sách điện tử mở và miễn phí của International Digital Publishing Forum (IDPF), tập tin cũng có đuôi là .epub ePub được thiết kế nhằm tối ưu hóa văn bản hiển thị trên một thiết bị đặc biệt dùng cho sách điện tử ePub. ePub là định dạng ebook phổ biến hiện nay. Hầu hết các cuốn sách được chia sẻ trên tieudao.info đều là định dạng epub. Định dạng ePub có thể đọc trên PC (Windows, MAC, Linux), trên các thiết bị chạy iOS (iPod Touch, iPhone, iPad) và các thiết bị Android.


Đọc epub trên Win 10:

Cách 1.Dùng trình duyệt Edge mặc định của microsoft để đọc.

Cách 2. Dùng chrome. Cài tiện ích cho Chrome để đọc epub tại đây

Đọc epub trên ios : https://tieudao.info/doc-sach-epub-tren-ios-iphone