Dẫn nhập: Tu học thế nào để có Tuệ Giác?

Chương 1: Tên và nguồn gốc Kinh Tam Di Đề

1.1 Nguồn gốc tên Kinh

1.2 Trường hợp Bụt nói Kinh

1.3 Chủ đề hạnh phúc trong vài Kinh khác

Chương 2: Kinh Tam Di Đề

2.1 Kinh Văn

Chương 3: Nội Dung Kinh Tam Di Đề

3.1 Pháp thoại ngày 4 tháng 9 năm 1994

3.2 Pháp thoại ngày 8 tháng 9 năm 1994

3.3 Pháp thoại ngày 11 tháng 9 năm 1994

3.4 Pháp thoại ngày 14 tháng 9 năm 1994

3.5 Pháp thoại ngày 29 tháng 9 năm 1994

3.6 Pháp thoại ngày 2 tháng 10 năm 1994

Chương 4: Những chủ đề lớn trong Kinh Tam Di Đề

41.1 Pháp thoại ngày 6 tháng 10 năm 1994

Phụ lục:

A1. Giới Luật trong đạo Bụt

A2. Cách nghe và nói pháp thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *