• Câu đối tết 2022
Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Một niềm tin

Kinh tế thế giới trong tương lai

Năm 1978, một người ẩn danh đã khắc mấy dòng chữ dưới đây, bỏ vào trong quả cầu trên gác chuông nhà thờ Sainte Marguerite tại Gotha, một đô thị ở Đức quan trọng về phương diện kinh tế và văn hóa.

Mỹ thuật và khoa học đều trổ bông và chúng ta nhìn sâu vào trong cái xưởng của Tạo hóa. Thợ thủ công gần đạt được cái mức tuyệt xảo của nghệ sĩ; những kiến thức hữu dụng nẩy mầm trong mọi tầng lớp xã hội. Đó, thực trạng thời đại chúng ta là như vậy (…)

Xin các bạn theo gót người trước mà tạo lập cho hậu thế, và tôi cầu chúc cho các bạn được sung sướng

Nhưng trên một thế kỷ sau, niềm tin đó gần như tiêu tan hết. Nhất là sau thế chiến nhất, nhiều văn nhân và triết gia lên tiếng mạt sát văn minh cơ giới, như Georges Duhamel trong cuốn Scences de la vie future. Họ cho rằng Mỹ thuật đã chẳng tiến mà còn thụt lùi, còn Khoa học đã làm suy giảm tất cả những giá trị tinh thần của con người và gây nhiều nỗi bất bình trong mọi giới, nhiều cuộc tàn sát trên khắp nơi.

Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Bình luận đã bị đóng.


Lồng đèn tết


Vài
lời
cung
chúc
tân
niên
mới
2022
Lồng đèn tết


Vạn
sự
an
khang
vạn
sự
lành.
2022