Thẻ: Chiến Tranh

Điện Biên Phủ cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi – Howard R. Simpson