Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

MỤC LỤC TAM MỆNH THÔNG HỘI TOÀN VĂN

Giới thiệu Tam Mệnh thông hội

Quyển 1:

 • Luận Ngũ hành Sinh Thành.
 • Luận Ngũ hành Sinh Khắc.
 • Luận Can Chi nguyên lưu.
 • Tổng luận Nạp âm..
 • Luận Nạp âm thủ Tượng.
 • Trích lục tính chất cát hung Lục Thập Giáp Tý.
 • Kim..
 • Hỏa.
 • Nạp âm Mộc.
 • Nạp âm Thổ.
 • Nạp âm Thủy.

Quyển 2:

 • Luận Thiên can âm dương sinh tử.
 • Luận Địa chi
 • Thập can phân phối thiên văn
 • Thập nhị chi phân phối địa lý.
 • Luận thuộc tướng Địa Chi
 • Luận Nhân Nguyên ti sự.
 • Luận Tiết Khí bốn mùa.
 • Luận Ngũ hành Vượng Tướng Hưu Tù Tử.
 • cùng ký sinh thập nhị cung.
 • Luận độn Nguyệt Thời
 • Luận Năm tháng ngày giờ.
 • Luận Thai Nguyên.
 • Luận Đại Vận.
 • Luận Tiểu vận.
 • Luận Thái Tuế.
 • Tổng luận Tuế Vận.
 • Luận Thập Can hợp.
 • Luận Tiến giao Thoái phục.
 • Luận Thập Can hóa khí
 • Luận Chi nguyên lục hợp.
 • Luận Chi nguyên tam hợp.
 • Luận Tướng tinh, Hoa Cái
 • Luận Hàm Trì
 • Luận Lục Hại
 • Luận Tam Hình.
 • Luận Xung kích.

Quyển 3:

 • Luận Thập can Lộc.
 • Luận Kim Dư.
 • Luận Dịch Mã.
 • Tổng luận Lộc Mã.
 • Luận Thiên ất Quý nhân.
 • Luận Tam Kỳ.
 • Luận Thiên Nguyệt Đức.
 • Luận Thái Cực quý.
 • Luận Học Đường Từ Quán.
 • Luận Chính Ấn.
 • Luận Đức Tú.
 • Luận Kiếp Sát Vong Thần.
 • Luận Dương Nhận.
 • Luận Không Vong.
 • Luận Nguyên thần.
 • Luận Ám kim đích Sát
 • Luận Tai Sát
 • Luận Lục Ách.
 • Luận Câu Giảo.
 • Luận Cô thần, Quả tú.
 • Luận Thiên la Địa võng.
 • Luận Thập Ác Đại Bại
 • Tổng luận chư thần sát

Quyển 4:

 • Luận Thập Can tọa Chi
 • kiêm luận gặp tháng giờ và hành vận cát hung.
 • Luận Nhật Can được 12 Chi tháng cát hung.
 • Tháng Tý:
 • Tháng Sửu:
 • Tháng Dần:
 • Tháng Mão:
 • Tháng Thìn:
 • Tháng Tị:
 • Tháng Ngọ:
 • Tháng Mùi:
 • Tháng Thân:
 • Tháng Dậu:
 • Tháng Tuất:
 • Tháng Hợi:
 • Luận ngũ hành thời địa phân dã cát hung.
 • Luận Mộc.
 • Luận Hỏa.
 • Luận Thổ.
 • Luận Kim..
 • Luận Thủy.

Quyển 5:

 • Luận Cổ nhân lập danh nghĩa Ấn Thực Quan Tài
 • Luận Chính Quan.
 • Thiên Phúc quý nhân.
 • Thiên Nguyên lấy Lộc.
 • Tuế Đức Chính Quan.
 • Thời thượng Chính Quan.
 • Quan Ấn Lộc khố.
 • Tương Hình ngộ Quý.
 • Tam Hợp ngộ quý.
 • Kim Mộc gián cách.
 • Thủy Hỏa ký tế.
 • Kim Hỏa tương thành.
 • Luận Thiên Quan.
 • Thiên Nguyên tọa Sát
 • Thời thượng nhất vị quý.
 • Niên thượng Thất Sát
 • Quan Sát hỗn tạp.
 • Chuyên Lộc phải chế.
 • Khí mệnh Tòng Sát
 • Quan Sát khử lưu tạp luận.

Quyển 6:

 • Nhâm kỵ Long bối
 • Tý diêu Tị lộc.
 • Sửu diêu Tị lộc.
 • Xung hợp Lộc Mã.
 • Phá Quan.
 • Phi Tài
 • Phá Tài
 • Hổ Ngọ bôn Tị
 • Dương kích Trư Xà.
 • Lục Âm triều Dương.
 • Lục Ất Thử quý.
 • Nhật Lộc quy Thời
 • Củng Lộc Củng Quý.
 • Xung Lộc.
 • Lục Nhâm xu Cấn.
 • Lục Giáp xu Càn.
 • Tài Quan song mỹ.
 • Nhật Quý.
 • Nhật Đức.
 • Khôi Cương.
 • Phúc Đức tú khí
 • Lộc Nguyên hỗ hoán.
 • Tý Ngọ song bao.
 • Thanh Long phục hình.
 • Bạch Hổ trì thế.
 • Chu Tước thừa phong.
 • Huyền Vũ đương quyền.
 • Câu Trần đắc vị
 • Mượn khí hoàn Hồn.
 • Bát chuyên Lộc Vượng.
 • Khúc Trực.
 • Viêm Thượng.
 • Tòng Cách.
 • Nhuận Hạ.
 • Giá Sắc.
 • Thổ cục Nhuận Hạ.
 • Kim bạch Thủy thanh.
 • Mộc Hỏa giao huy.
 • Hỏa Kim đúc Ấn.
 • Hỏa Thổ giáp tạp.
 • Mộ Sát
 • Tứ vị thuần toàn.
 • Nhất khí sinh thành.
 • Bối Lộc Trục Mã.
 • Ví dụ Thập can 12 năm sinh đại quý nhân.
 • Luận Chính Tài
 • Tuế mang Chính Mã.
 • Giờ mang Chính Mã.
 • Tài vượng sinh Quan.
 • Thiên Nguyên tọa Tài
 • Luận Thiên Tài
 • Thời thượng Thiên Tài
 • Khí mệnh Tòng Tài
 • Nhật tọa Thiên Tài
 • Hợp luận Thiên Chính Tài
 • Luận Ấn thụ.
 • Thời phùng sinh Ấn.
 • Bào Thai phùng Ấn thụ.
 • Khí Ấn tựu Tài
 • Luận Đảo Thực.
 • Luận Tạp khí
 • Phụ luận Mộ vận.
 • Luận Thương quan.
 • Luận Thực thần.
 • Phi thiên Lộc Mã.
 • Đảo xung Lộc.
 • Phúc Tinh quý nhân.
 • Thực thần đái hợp.
 • Hồng Loan Thiên Ấn.
 • Mặc trì Dũng tuyền.
 • Luận Dương Nhận.
 • Luận Kiến Lộc.

 

Quyển 7:

 • Luận tính tình, tướng mạo.
 • Luận biết trước tật bệnh,
 • chỗ can chi thuộc ngũ tạng lục phủ.
 • Luận Nữ mệnh.
 • Thuần.
 • Hòa.
 • Thanh.
 • Quý.
 • Trọc.
 • Lạm..
 • Xướng.
 • Dâm..
 • Vượng Phu khắc Tử.
 • Vượng Tử thương Phu.
 • Thương Phu khắc Tử.
 • An tĩnh thủ phận.
 • Hoành yểu thiếu niên.
 • Phúc Thọ lưỡng bị
 • Chính Thiên từ xứ.
 • Chiêu Giá bất định.
 • Tổng ca
 • Luận Tiểu Nhi
 • Luận Lục Thân.
 • Định phụ nữ mang thai sinh nam hay nữ.

Quyển 8:

 • Đoán ngày giờ Lục Giáp.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Giáp Tý.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Ất Sửu.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Bính Dần.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Đinh Mão.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Mậu Thìn.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Kỷ Tị
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Canh Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Tân Mùi
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Nhâm Thân.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Quý Dậu.
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Giáp Tuất
 • Đoán ngày Lục Giáp giờ Ất Hợi
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Bính Tý.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Đinh Sửu.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Mậu Dần.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Kỷ Mão.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Canh Thìn.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Tân Tị
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Nhâm Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Quý Mùi
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Giáp Thân.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Ất Dậu.
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Bính Tuất
 • Đoán ngày Lục Ất giờ Đinh Hợi
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Mậu Tý.
 • Đoán ngày Lục Bính gặp giờ Kỷ Sửu.
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Canh Dần.
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Tân Mão.
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Nhâm Thìn.
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Quý Tị
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Giáp Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Ất Mùi
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Bính Thân.
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Đinh Dậu.
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Mậu Tuất
 • Đoán ngày Lục Bính giờ Kỷ Hợi
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Canh Tý.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Tân Sửu.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Nhâm Dần.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Quý Mão.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Giáp Thìn.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Ất Tị
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Bính Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Đinh Mùi
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Mậu Thân.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Kỷ Dậu.
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Canh Tuất
 • Đoán ngày Lục Đinh giờ Tân Hợi
 • Đoán ngày Lục Mậu sinh giờ Nhâm Tý.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Quý Sửu.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Giáp Dần.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Ất Mão.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Bính Thìn.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Đinh Tị
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Mậu Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Kỷ Mùi
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Canh Thân.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Tân Dậu.
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Nhâm Tuất
 • Đoán ngày Lục Mậu giờ Quý Hợi
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Giáp Tý.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Ất Sửu.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Bính Dần.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Đinh Mão.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Mậu Thìn.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Kỷ Tị
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Canh Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Tân Mùi
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Nhâm thân.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Quý Dậu.
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Giáp Tuất
 • Đoán ngày Lục Kỷ giờ Ất Hợi
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Bính Tý.
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Đinh Sửu.
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Mậu Dần.
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Kỷ Mão.
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Canh Thìn.
 • Đoán ngày Lục Canh sinh giờ Tân Tị
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Nhâm Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Quý Mùi
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Giáp Thân.
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Ất Dậu.
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Bính Tuất
 • Đoán ngày Lục Canh giờ Đinh Hợi
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Mậu Tý.
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Kỷ Sửu.
 • Đoán ngày Lục Tân gặp giờ Canh Dần.
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Tân Mão.
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Nhâm Thìn.
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Quý Tị
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Giáp Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Ất Mùi:
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Bính Thân.
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Đinh Dậu.
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Mậu Tuất
 • Đoán ngày Lục Tân giờ Kỷ Hợi
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Canh Tý.
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Tân Sửu.
 • Đoán ngày Lục Nhâm gặp giờ Nhâm Dần.
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Quý Mão.
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Giáp Thìn.
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Ất Tị
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Bính Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Đinh Mùi
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Mậu Thân.
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Kỷ Dậu.
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Canh Tuất
 • Đoán ngày Lục Nhâm giờ Tân Hợi
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Nhâm Tý.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Quý Sửu.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Giáp Dần.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Ất Mão.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Bính Thìn.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Đinh Tị
 • Đóan ngày Lục Quý giờ Mậu Ngọ.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Kỷ Mùi
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Canh Thân.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Tân Dậu.
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Nhâm Tuất
 • Đoán ngày Lục Quý giờ Quý Hợi

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Thông báo về
guest
0 Góp ý
Đánh giá nội tuyến
Xem tất cả đánh giá