Vận dụng không vong một cách linh hoạt

Không Vong – Nguyệt Phá – 12 cung Trường sinh bí luận – Vương Hổ Ứng

Không vong ngoài các nội dung về cát hung cùng ứng kỳ còn có rất nhiều hàm nghĩa. Không vong là không có ở đây, mất đi, thiếu hụt, bất an,
không có lòng tin, kết cuộc, hư vọng, hư không, giả dối, thấp trũng, hang động, không gian…. Cần căn cứ vào từng quẻ và các việc dự đoán khác
nhau mà vận dụng linh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *