La Hán tức A La hán ( dịch âm từ tiếng Phạn – Arhat ), vốn chỉ nhà tu hành Phật giáo nguyên thủy đã đạt đến một thành tựu rất cao. Có sách nói: một tín đồ Phật giáo tu hành, có thể đạt đến bốn thành tựu ở mức độ cao thấp khác nhau. Mỗi thành tựu được gọi là một “quả vị”, tương tự như học vị ngày nay.

Bốn quả vị ấy lá :

  1. Dự lưu quả
  2. Nhất mễ quả
  3. Bất hoán quả
  4. A la hán quả

Căn cứ vào ghi chép trong quyển 4 của Thập tụng luật, khi Thích Ca còn tại thế, 500 vị đệ tử theo ngài nghe Pháp, nhận sự chuyển đạo của Phật được gọi là “500 la hán”.

Trong phẩm 500 đệ tử được thụ ký – Kinh Pháp Hoa cũng ghi việc Phật tổ đã từng thụ ký cho 500 La hán. Pháp trụ ký ghi: 16 La hán đều có trú địa, đều có bộ hạ, từ 500 tới 1600 người, 500 la hán chỉ là một con số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *