Cân bằng thân tâm Trị liệu mang tính Thiền – Osho

Tên tiếng Anh : Body-Mind Balancing A Meditative Therapy

Thân thể là linh hồn thấy được, còn linh hồn là thân thể không thấy được. Thân thể và linh hồn là không phân chia ở đâu cả, chúng là các bộ phận của nhau, chúng là các bộ phận của cùng một toàn thể. Bạn phải chấp nhận thân thể, bạn phải yêu mến thân thể, bạn phải kính trọng thân thể, bạn phải biết ơn thân thể mình… Thân thể là cơ chế phức tạp nhất trong sự tồn tại nó đơn giản là điều kì diệu!

Và người được ân huệ là những người tự hỏi về điều đó. Bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên với thân thể riêng của mình, bởi vì nó là gần với bạn nhất.

Tự nhiên gần gũi nhất đã tiếp cận tới bạn, sự tồn tại gần gũi nhất đã tới với bạn, là qua thân thể. Trong thân thể bạn là nước của đại dương, trong thân thể bạn là lửa của các vì sao và mặt trời, trong thân thể bạn là không khí, thân thể bạn được làm ra từ đất.

Thân thể bạn đại diện cho toàn thể sự tồn tại, tất cả các yếu tố. Và đó thật là sự biến đổi làm sao! Sự biến thái làm sao! nhìn đất, và rồi nhìn vào thân thể bạn, sự biến đổi làm sao, và bạn chưa bao giờ lấy làm kinh ngạc về điều đó! Cát bụi đã trở thành thiêng liêng còn bí ẩn lớn lao nào hơn có thể có nữa đây? Bạn còn chờ đợi phép màu nào lớn lao hơn nữa đây? Và bạn thấy phép màu này đang xảy ra hàng ngày. Từ bùn xuất hiện hoa sen… và từ cát bụi đã nảy sinh thân thể tuyệt đẹp của chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *