Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  • Tác giả : Tâm Minh Lê Đình Thám
  • Định dạng ebook : eBook pdf
  • Chuyên mục : Tôn giáo – Thiền

Tóm tắt

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh Đại thừa quan trọng của Phật giáo. Kinh này đề cập đến giáo lý trung tâm của Phật giáo, đó là Pháp giới tính, hay bản thể của vũ trụ.

Pháp giới tính là tính chất vốn có của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ. Tính chất này là đồng nhất, bình đẳng, bất sinh bất diệt, không có ranh giới, không có phân biệt. Pháp giới tính là nguồn gốc và căn bản của tất cả mọi hiện tượng, cũng là mục tiêu cuối cùng của con đường tu tập Phật giáo.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy rằng, tâm của mỗi chúng ta chính là Pháp giới tính. Khi tâm chúng ta được khai ngộ, chúng ta sẽ chứng ngộ Pháp giới tính, đạt được giác ngộ và giải thoát.

Đánh giá

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh có giá trị sâu sắc về mặt triết học và tâm linh. Kinh này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Phật giáo Đại thừa.

Kinh này có thể được hiểu theo nhiều tầng nghĩa khác nhau, từ nghĩa cạn đến nghĩa sâu. Đối với người mới bắt đầu học Phật, kinh này có thể giúp họ hiểu được những giáo lý căn bản của Phật giáo. Đối với những người đã có căn cơ tu tập, kinh này có thể giúp họ khai ngộ và chứng đạt Pháp giới tính.

Cảm nhận

Tôi rất thích đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh này đã giúp tôi hiểu được một cách sâu sắc hơn về giáo lý trung tâm của Phật giáo, đó là Pháp giới tính. Tôi tin rằng, nếu chúng ta tu tập theo những lời dạy của kinh này, chúng ta sẽ có thể đạt được giác ngộ và giải thoát.

Tôi đặc biệt ấn tượng với đoạn kinh nói về sự bình đẳng của Pháp giới tính. Kinh dạy rằng, tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều có Pháp giới tính, không phân biệt cao thấp, quý tiện. Điều này đã giúp tôi có cái nhìn bao dung và rộng lượng hơn về cuộc sống.

Tôi mong rằng, tất cả mọi người đều có cơ hội đọc và hiểu Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh này sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Mời bạn download ebook Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở mục download phía dưới, cảm ơn bạn đã ghé thăm Tiêu Dao Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *