Mẫu nhận xét cho GV Tiểu Học theo thông tư 22

Mục lục

 • Một số nhận xét ghi học bạ tiểu học theo tt 30
 • Một số nhận xét hàng ngày (từng môn học)
 • Một số nhận xét theo đối tượng học sinh
 • Một số lời nhận xét dùng để ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục
 • Một số mẫu nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục theo từng khối lớp
 • Cách ghi nhận xét theo thông tư 30 môn tiếng anh
 • Mẫu nx đánh giá kết quả học tập hs ở tiểu học theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ
 • Gợi ý một số nội dung ghi học bạ tiểu học
 • Mẫu nhận xét cuổi kỳ theo lời khen
 • Gợi ý nhận xét vào sổ theo dõi giáo dục mục năng lực và phẩm chất
 • Đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30
 • Gợi ý một số lời nhận xét đánh giá hs lớp 1 theo thông tư 30/2014 (ghi sổ td clgd mục năng lực và phẩm chất)
 • Gợi ý một số lời nhận xét đánh giá hs lớp 2 theo thông tư 30/2014 (ghi sổ td clgd mục năng lực và phẩm chất)
 • Gợi ý một số lời nhận xét đánh giá hs lớp 3 theo thông tư 30/2014 (ghi sổ td clgd mục năng lực và phẩm chất)
 • Gợi ý một số lời nhận xét đánh giá hs lớp 4 theo thông tư 30/2014 (ghi sổ td clgd mục năng lực và phẩm chất)
 • Gợi ý một số lời nhận xét đánh giá hs lớp 5 theo thông tư 30/2014 (ghi sổ td clgd mục năng lực và phẩm chất)
 • Nhận xét thường xuyên tiếng việt + toán
 • Cách ghi nhận xét theo tháng môn tiếng anh
 • Nhận xét theo tháng của gv chủ nhiệm
 • Gợi ý ghi nhận xét vào sổ tdclgd kết hợp cả 3 lĩnh vực: ktkn-năng lực-phẩm chất
 • Nhận xét theo tháng của gv môn mĩ thuật
 • Nhận xét theo tháng của gv môn âm nhạc
 • Gợi ý một số lời nhận xét tập viết dành cho gvcn lớp 1
 • Hướng dẫn cách đánh giá thường xuyên quá trình học tập bằng
 • Nhận xét thông qua một số ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *