Phù Thuật Việt Nam

PHÙ THUẬT VIỆT NAM là quyển sách có đề tài hướng những bước chân đi vào ”một khu rừng rậm u linh”. Viết về đề tài nầy, theo quan điểm của nhiều người, là đi vào thế giới của mê tín dị đoan, là đưa tầm nhìn về một đề tài khá lạc hậu trong thời đại văn minh khoa học của đầu thế kỷ 21.

Thế kỷ của những phát minh điện tóan cực kỳ tinh vi chính xác và những cuộc thám hiểm ngọai tầng không gian của những vệ tinh cực kỳ khoa học. Nhưng, những tiến bộ của khoa học có đâm thủng cái màn đêm ”bí ẩn man rợ” của thế giới phù thuật để xóa bỏ được những kỳ bí đầy tính cách huyễn hoặc, thiếu khoa học nầy chưa.

Thực sự khoa học dù tiến bộ vượt bực vẫn chưa ”khai mở” trọn vẹn phần tâm linh, chưa đánh đuổi hòan tòan bóng tối âm u của nhiều điều huyền bí, khi phù thuật vẫn còn tồn tại trên trái đất trong đời sống con người.

Vì thế, việc viết nên quyển sách nầy dưới cái nhìn của một nhà khoa học, không lạc hậu chút nào. Trái lại, là sự kiện đem cái thấy của văn minh khoa học ”khai tỏ” thế giới của phù thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *