Lời nói đầu Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích

Tác giả: Từ Tăng Sinh

Dịch giả: Thiên Hỏa Đồng Nhân hội (Hoàng Đình Đạo, Phạm Thanh Sơn, Huỳnh Trung Thuận, Trung Lufu, Diệp Khải Nguyên, Chiến Nguyễn)

Hiệu đính: Quách Ngọc Bội, Linh Chi.

Từ người viết vu bảy mươi bốn năm, ở thai thị gia đình nguyệt san viết tử vi đẩu số chính đoán chuyên mục, đến nay đã mười sáu năm, có rất nhiều độc giả thư đến vấn mệnh cũng đều duy trì hài lòng hỗ động quan hệ, càng mạnh hóa ta thâm nhập nghiên cứu tử vi đẩu số tín niệm, quyển sách trung có một mệnh lệ là thập tín án diễn viên <mọi người đều biết cai mệnh lệ là ai ba?>, có rất nhiều mệnh lý giới bằng hữu cũng ở trong sách hoặc trong tạp chí, dĩ tử vi đẩu số, tứ trụ thôi mệnh hoặc tính danh học chờ, thảo luận kỳ ra tù sau vận đồ sẽ làm sao phát triển? Thân thể to lớn thượng đều ôm chặt lạc quan thái độ, cho là hắn xảy ra ngục, tịnh ở gia tộc đến đỡ hạ, Đông Sơn tái khởi, lúc đó người viết tựu tằng ở bảy mươi lăm năm công khai xuất bản phẩm thượng, đưa ra cùng bọn họ ngược lại quan điểm “Chết vào ngục trung”. Đương bảy mươi lục năm tháng tư đến đây dự đoán ứng nghiệm hậu, tới chơi của bằng hữu nối liền không dứt, đối cá nhân sinh hoạt ảnh hưởng quá lớn, không thể làm gì khác hơn là dọn nhà tịnh xin miễn phóng khách, chuyên tâm sự nghiệp, nay hơi có nhàn rỗi, Vì vậy muốn tâm đắc của mình viết ra, dẫn đạo người mới học tiến nhập tử vi đẩu số thiên địa, người viết tận lực chú ý lý luận và thực vụ thôi diễn, độc giả chỉ cần án bộ tựu ban địa nghiên độc, nhất định năng lực đạt được tự học tự cho là đúng cảnh giới.

Quyển sách thích hợp này muốn biết cá nhân hay thay đổi vận mạng độc giả nghiên độc, số phận là một có không được liên tục biến hóa, phập phồng không chừng lịch trình, cần phải tạ trợ giúp đa hạng lượng biến đổi, xuyên thấu qua đa tầng thứ sàng chọn phân tích, tài năng kéo tơ bóc kén địa do không rõ trong mông lung, xong cụ tượng chuyện món, lý giải cá nhân số phận, bởi vậy, tử vi đẩu số suy lý cơ cấu cũng phải tương các loại lượng biến đổi nhét vào lo lắng trong, chỉ bất quá không giống số học đại số giống nhau, sử dụngX, Y chờ ký hiệu lai đại diện các lượng biến đổi, mà là sử dụng Thiên can, địa chi, tinh diệu chờ ký hiệu, và chúng ta thành thục dùng phương tây khoa học suy lý ký hiệu toàn bộ không giống với, đối với quen thuộc phương tây khoa học kiến thức chúng ta, phải như thế nào lợi dụng hiện đại hoá tri thức, lai giải trừ cổ nhân lưu lại tử vi đẩu số bí ẩn, hay nhất đại khiêu chiến.

Chúng ta thế nào “Tưởng” sẽ ảnh hưởng chúng ta sử dụng cái gì độ lớn của góc đến xem một việc, do đó quyết định chúng ta đối đãi một việc dàn giáo, giống nhau mệnh lý học cũng là một môn tri thức, nhưng chúng sinh đối đãi nó các không có cùng khuông thị, đồng dạng, ở học tập mệnh lý trong đám người, bởi điểm xuất phát không giống với, dẫn đến giải trừ cấu tử vi đẩu số suy lý cơ cấu thuyết minh nội hàm cũng không giống với, bởi vậy, tử vi đẩu số chia làm vài một lưu phái mà tranh luận không ngớt, cùng với tranh luận không bằng nghiệm chứng, “Kiểm nghiệm là duy nhất chân lý” năng lực đi qua nghiệm chứng sẽ không tất cải cọ, chờ mong có thức của sĩ đầu nhập nghiên cứu, thành lập một bộ kiện toàn lý luận hệ thống, trở thành hậu nhân nghiên cứu tân Lý Trình Bi, quyển sách tên là <tử vi đẩu số số phận phân tích>, tựu đại diện người viết mình mong đợi, nhưng người viết tài sơ học thiển, kiến thức bất túc, nếu có bất tận hoàn thiện chỗ, thượng thỉnh tiên tiến hiển đạt vui lòng văn kiện đến chỉ ra chỗ sai. Hết thẩy một môn học thuật hoặc tư tưởng của một người, đều không phải là nho nhỏ một quyển sách có khả năng thảo luận cho hết, quyển sách chỉ là người viết đang nghiên cứu tử vi đẩu số hơn hai mươi năm trong lịch trình, cảm nhận được lòng của được, sử dụng hiện đại suy tư của người, khoa học độ lớn của góc lai chú thích từ xưa huyền mật học thuật, nội dung bao quát lý luận, thực vụ, ví dụ thực tế tham thảo chờ, trong đó có chút trích dẫn đáo cổ thánh tiên hiền kiến giải, nhược tưởng thâm nhập lý giải tiên hiền luận mệnh kinh nghiệm đàm, có thể tham khảo trên phố tương quan thư tịch.

Bởi nhậm chức công ty tính chất tằng tiếp xúc đa vị sự nghiệp thành công của ông chủ, cá nhân cũng tạ công tác của liền, là các vị ông chủ sử dụng tử vi đẩu số suy tính nhìn, quả nhiên trong đó vận đồ phập phồng đa phù hợp đẩu số suy tính kết quả, cũng nhân người viết nghĩa vụ suy tính, sở dĩ tất cả mọi người năng lực thẳng thắn thành khẩn cáo việc tình tiền căn hậu quả, thành lập rất nhiều hoàn chỉnh mệnh lệ. Lại do trong đó công tác thống kê, quy nạp đi ra rất nhiều cách, mới phát hiện tử vi đẩu số huyền bí, hồi tưởng trước đây mãi thư tự học hoặc bái sư học nghệ thì, lão sư sở trình bày nguyên lý và thực vụ ứng dụng luôn luôn một đoạn chênh lệch, vấn đề trong đó mấu chốt ngay vu khiếm khuyết án lệ thực chiến tôi luyện, sở dĩ ở quyển sách trung tận lực tạ ví dụ thực tế lai ứng với chứng quyển sách nói của lý luận, mong muốn độc giả quả thật có thể do quyển sách học được chính xác đẩu số lý luận và thôi mệnh thực vụ.

Các vị có thể sẽ thuyết điều không phải rất nhiều ví dụ thực tế tham thảo thư sao? ua được nghiên cứu không được thì phải, không được! Quyết không là đơn giản như vậy: Thị phường hiện hữu thư tịch đối với sự kiện ghi chép luôn luôn bỏ sót chỗ, ví dụ như kết hôn, thường thấy nhất ghi lại là nào đó tuổi kết hôn, loại này ghi lại đối với tìm tòi nghiên cứu tử vi đẩu số suy lý quy tắc bang trợ không lớn, bởi vì không có ghi lại thúc đẩy kết hôn nguyên nhân là cái gì, yếu nghiên cứu tử vi đẩu số suy lý quy tắc thì, cũng cũng không biết kỳ suy lý ký hiệu trong lúc đó hỗ động quan hệ, cho nên người mới học yếu kể lại ghi lại sự kiện tiền căn hậu quả, tài năng nắm giữ tử vi đẩu số thôi mệnh bí quyết, có thể nói như vậy: “Kể lại ghi lại sự kiện, là học tập tử vi đẩu số thành công bước đầu tiên!”

Đối với người mới học, người viết cũng kiến nghị hẳn là đa nghiên cứu mệnh lệ, bởi vì mệnh bàn có hai mươi sáu vạn chủng tổ hợp, mà lại nhân sinh bách thái không có khả năng đều gặp được, bởi vậy chẳng làm sao suy lý, nhìn hơn mệnh lệ tài năng thành lập các loại sự kiện lập hướng, do đó căn cứ suy lý quy tắc, phân tích gặp chuyện không may món, đây là tương đương hao tổn thì quá trình, người viết là xuyên thấu qua tổ chức học tập kỹ xảo, đại gia giao nhau thảo luận, học hỏi lẫn nhau, tài thành lập khá nhiều sự kiện lập hướng quan hệ, những thứ này đều là bị coi là bí mật bất truyền, cho dù bái sư cũng chưa chắc học được đáo, sở dĩ các vị không ngại thu nhiều tập mệnh lệ, thành lập mình lập hướng bí quyết, có thể “Lập hướng” đại diện nâm đã thành công tiến nhập phi tinh tử vi đẩu số điện phủ liễu.

Tối hậu hoan nghênh các vị thư đến chỉ giáo, người viết của E-mail: ericshyu@ms 2. hinet. net hoặc ziwi 88@hotmail. com hoặc thông tin hộp thư: Thai trung bưu chính hộp thư 45 của 2 hào, bởi người viết có khác sự nghiệp, khả năng hồi phục hội chậm một chút, thỉnh tiên kiến lượng.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Thông báo về
guest
0 Góp ý
Đánh giá nội tuyến
Xem tất cả đánh giá