Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Tuyển Tập Tâm Lý Học

Tuyển tập các công trình nghiên cứu Tâm lý học của L.X. Vưgốtxki được dịch ra tiếng Việt lần này chủ yếu được rút ra từ bộ sách xuất bản bằng tiếng Nga: L.X. Vưgốtxki Toàn tập, Nhà xuất bản sư phạm m.1982. Bộ sách gồm 6 tập do tập thể các nhà khoa học nổi tiếng thuộc Liên Xô cũ sưu tầm và biên soạn, dưới sự lãnh đạo của A.V Daparodet. Hội đồng biên tập bao gồm nhiều nhà tâm lý học quen thuộc với giới tâm lý học Việt Nam như A.N Leonchev, A.PLuria, A.V. Petrovxki, V.V. Davưdov, A.A. Xmirnov, D.B. Enconhin, M.G. Larosevxki, T.A. Vlayova, T.L. Vưgotxcaia, L.A. Radzikhovxki.

Nội dung của bộ sách này bao gồm các phần chính như sau:

Tập một: Các vấn đề lý luận và lịch sử tâm lý học

Tập hai: Những vấn đề tâm lý học đại cương

Tập ba: Những vấn đề phát triển tâm lý

Tập bốn: Tâm lý học trẻ em

Tập năm: Những cơ sở của tật học

Tập sáu: Di sản khoa học

***

Sơ lược sách

QUYỂN 1/4

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Phần 1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 1962 – 1968

 1. Vài số liệu về ghi nhớ máy móc của học sinh Việt Nam
 2. ý kiến về một cuốn tâm lý học xuất bản ở Sài Gòn

III. Khoa học tâm lý

 1. Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý (các hiện tượng tâm lý)
 2. Sự nảy sinh và hình thành tâm lý, ý thức

Phần 2. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM NĂM 1971- 1972

 1. Kết quả của đợt nghiên cứu một số đặc điểm tâm lý của học sinh Bắc Lý
 2. Thu hoạch tổng quát và suy nghĩ bước đầu

Phần 3. NHỮNG NGHIÊN CỨU SAU NĂM 1977

 1. Tìm hiểu nguyên nhân trẻ em phạm pháp và nghiên cứu nhân cách
 2. Một số vấn đề về trí nhớ

Phần 4. NHỮNG NGHIÊN CỨU SAU NĂM 1980

 1. Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người
 2. Ý nghĩa của tâm lý học đối với người thầy giáo

III. Hoạt động chủ đạo của học sinh phổ thông cơ sở

 1. Học sinh vừa là đối tượng vừa là chủ thể của hoạt động dạy – học
 2. Tâm lý học và hoạt động dạy – học
 3. Hoạt động, giao lưu, tâm lý, ý thức

VII. Nhân cách là chủ thể của hoạt động và giao lưu

VIII. Đại hội tâm lý học quốc tế lần thứ XXII

 1. Tâm lý học năng lực – một cơ sở lý luận của việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi

Phần 5. GIĂNG PIAGIÊ NHÀ TÂM LÝ HỌC LỖI LẠC CỦA THẾ KỶ XX

 1. Thần đồng khoa học
 2. Lý thuyết phát triển thao tác

III. Nhà nghiên cứu thực nghiệm và quan sát tâm lý tinh tế vào bậc nhất

 1. Khoa học luận sinh trưởng
 2. Nhà giáo dục nổi tiếng
 3. Piagiê và thời đại ngày nay

Phần 6. ĐỊNH HƯỚNG CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM

 1. Tâm lý học Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 2. Tâm lý học đi vào thế kỷ XXI

III. Thay lời kết: Tâm lý học và khoa học nghiên cứu con người

QUYỂN 2/4

HÀNH VI VÀ HOẠT ĐỘNG

Thay lời tựa: Tâm lý học hành vi hay tâm lý học hoạt động

Phần 1. Vài nhận xét về tình hình của tâm lý học cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Phần 2. Tâm lý học hành vi

Chương I. Thuyết hành vi cổ điển

Chương II. Thuyết hành vi mới

Chương III. Thuyết hành vi xã hội và tâm lý học hành vi tạo tác của Skinơ

Chương IV. Nguyên nhân tan rã của tâm lý học hành vi

Phần 3. Tâm lý học hoạt động

Chương V. Tư tưởng tâm lý học mác-xít ra đời

Chương VI. Quan điểm của L.X. Vưgốtxki trong sự phát triển hệ thống tâm lý học mác-xít

Chương VII. Vấn đề hoạt động trong các tác phẩm của X.L. Rubinstêin

Chương VIII. Giai đoạn phát triển hiện nay của việc phân tích hoạt động từ góc độ tâm lý học

Kết luận. Phương pháp tiếp cận hoạt động – nhân cách

QUYỂN 3/4

NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC

Chương I. Vài nét về lịch sử tâm lý học

 1. Tác phẩm đầu tiên của tâm lý học
 2. Xôcrát và châm ngôn “Hãy tự biết mình”

III. Điểm qua lịch sử tâm lý học thế giới

 1. Vấn đề đối tượng của tâm lý học trong tâm lý học Liên Xô

Chương II. Tâm lý học ra đời với tư cách là một khoa học độc lập

 1. Tiếp thu một cách có phê phán nền tâm lý học trước mác-xít
 2. Năm 1879 trong lịch sử tâm lý học

III. Sự bế tắc của tâm lý học duy tâm

Chương III. Những con đường phát triển tâm lý học khách quan

 1. Tâm lý học hành vi
 2. Tâm lý học ghestan

III. Tâm lý học Phrớt

 1. Sự khủng hoảng của tâm lý học tư sản hiện đại: Tâm lý học hiện sinh hay tâm lý học nhận thức?

Chương IV. Sự hình thành tâm lý học mác-xít

 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tâm lý học khách quan
 2. Cương lĩnh mở đầu cho việc xây dựng nền tâm lý học mácxít

III. Các nguyên tắc cơ bản của tâm lý học mác-xít

Chương V. Phương pháp hệ thống trong tâm lý học

 1. Các quan điểm chủ yếu trong nghiên cứu tâm lý
 2. Lý thuyết cấu trúc trong tâm lý học tư sản

Chương VI. Xây dựng tâm lý học ở Việt Nam

 1. Tâm lý học nội quan trong cuốn sách giáo khoa tâm lý học xuất bản ở Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh)
 2. Học tập tâm lý học xô-viết

III. Thực nghiệm tâm lý học

 1. Mười nguyên tắc, hai tiền đề xuất phát
 2. Tâm lý học phục vụ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QUYỂN 4/4

TÂM LÝ HỌC VƯGỐTXKI

Phần 1: Khảo cứu

 1. Lép Xêmiônôvích Vưgốtxki – nhà tâm lý học kiệt xuất của thế kỷ XX
 2. Thân thế và sự nghiệp

Phần 2: Ghi chép, tóm tắt, bình luận

III. Các công trình nghiên cứu lịch sử hành vi

 1. Lịch sử phát triển các chức năng tâm lý cấp cao
 2. Tư duy và ngôn ngữ

Mời các bạn đón đọc Tuyển Tập Tâm Lý Học của tác giả L. X. Vưgốtxki.

0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Subscribe
Thông báo về
guest
0 Đánh giá
Đánh giá nội tuyến
Xem tất cả đánh giá

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x