Âm dương lý số, dương âm số lý

ĐÔI LỜI TRẦN THIẾT Tài liệu này ta ghi hơi vội nên có hơi rắc rối, tức có hơi khó hiểu đối với người chưa học Dịch Lý, hoặc mới học một chút ít về Dịch Lý Việt Nam. Nay, ta tuổi cao, mắt mờ. Vậy, ta phó thác cho trò CAO THANH phải lo chải chuốt lại Văn lý học và phải sắp xếp lại sao cho thành hệ thống giáo khoa, để làm đủ thêm về tài liệu thuộc Trung tâm Văn Minh Dịch Lý Việt Nam, gọi là để làm quà tặng cho hậu thế loài người, ắt sẽ có công đức.

1. Tài liệu này cũng không thể phổ biến sâu rộng được vì nó chỉ đặc biệt dành riêng cho những con người nào có lòng hâm mộ về Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý tuyệt đối, hiện thân của Văn Minh Dịch Lý Việt Nam, nên phải hạn chế phổ biến. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên tự nhiên vậy thôi.

2. Con người nào mà có lòng tham quá độ, đọc tài liệu này, lại càng có hại cho cuộc đời của họ. Nói rõ hơn, tài liệu này chỉ lo trui rèn cho Dịch học sĩ Việt Nam nào chấp nhận đời sống mình luôn luôn gần gũi với Đức Thần Minh chí công vô tư. Vậy, tự Đức Thần Minh sẽ loại nay tức khắc những con người kém Đức Vô Tư, tức nó sẽ loại bỏ những con người đầy tham vọng, bỏ qua lý vô tư, cho nên rất có hại với họ. (Thật sự con người tham lam ở ngành nào, làm việc gì cũng đều có hại cho chính họ vì lẽ họ đã xa rời lý vô tư). Mặc dù tự khoa Dịch Lý này, nó đã cũng tự chọn con người có duyên gần gũi với NÓ để làm công tác Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý tuyệt đối (lý Dịch) và Chân Lý tương đối (Dịch Lý hóa). Tuy vậy, ta cần phải dặn dò:

3. Tài liệu này để nối tiếp quyển Văn Minh Dịch Lý Việt Nam II (quyển Dịch Lý Khai Nguyên xuất bản năm 1965). Quyển Văn Minh Dịch Lý Việt Nam I nói về Kỷ nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý, chuyên diễn giải về Luật Tạo Lập Vũ Trụ. Nay, viết thêm quyển III này là để cho hậu thế loài người Việt Nam thật rõ thêm vấn đề chiêm nghiệm Dịch biến mà thôi. Quyển này cố làm sáng tỏ tài năng siêu tuyệt, tuyệt đối và mầu nhiệm của Âm Dương Vô Toàn Vô Cực. Vì nó là chân lý tuyệt đối mãi mãi đó vậy.

4. Âm Dương Vô Toàn Vô Cực là một siêu nhiên linh thể lực Tiên Quyết, Tiên Khởi, là Khởi nguyên của Âm Dương Lý, tức là khởi đầu của mọi khởi đầu về sau này. Nói rõ hơn, NÓ là vấn căn đế nền tảng để Luật Tạo Lập Vũ Trụ khởi từ nó mà ra, mà có, mà thành Tạo Hóa. Từ nó khởi đầu có linh lực tuyệt đối Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức, mới có Biến Hóa Luật, mới có lý lẽ Biến Hóa thành, mới có lý thành Âm Dương Vô Toàn Vô, danh gọi Vô Cực hay là Không Hoàn Toàn Không Cực, cũng là Đức Tánh biết biến hóa thành, và nó hóa thành ra lý số.

Nó là một lẽ siêu nhiên, một thể tính hằng cửu tuyệt đối, ở khắp mọi nơi, ngự trị khắp mọi thời. Tiền nhân ám chỉ nó trong Kinh Dịch như sau: ‘Thần vô phương, nhi Dịch vô thể’ nghĩa là Thần không phương sở, bất chấp không gian, thời gian, độc lập với không gian, thời gian; còn Dịch thì không hình không bóng, nghĩa là Dịch là vô hữu hình (Dịch biến). Học giả thời nay, sau khi khám phá ra được Luật Tạo Lập Vũ Trụ thì xác định Âm Dương Vô Toàn Vô, đích thị là Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức, là linh thiêng Thần lực tuyệt đối toàn năng, là chân lý Biến hóa Hóa Thành mãi mãi. Rồi cũng chính vì nhu cầu tự thân Trí Tri, Ý Thức trong phạm vi Siêu linh lực biến hóa, NÓ được và bị con người đổi danh: Đức Thần Minh Vô Tư.

5. Đức Thần Minh Thần Thức (Đức Vô Tư hay Đức Thần Minh) giúp cho Dịch học sĩ và cả người không học Dịch biết phân rõ ràng khi giao Dịch biến Dịch là có sự chí công vô tư của Tạo Hóa ở trong đó. Thần Minh dùng để diễn tả cái nghĩa lý của một siêu tinh thể (là Tánh Biến Hóa – Hóa Thành) đời đời, mãi mãi, khắp mọi nơi, vô cùng linh thiêng, linh động, siêu tuyệt mầu nhiệm và huyền diệu! Nó đang sẵn có trực ngự trong mỗi con người và mọi động tĩnh, bất chấp không gian, thời gian, vượt mọi không thời Vũ Trụ Vô Hữu, dù nó luôn luôn bàng bạc trong không thời và muôn loài. Ở trong con người, nó mang danh tánh Trí Tri, Ý Thức (Trí là khả năng hiểu, Tri là khả năng biết). Âm Dương Trí Tri, Ý giao dịch cùng lúc chung cùng liền hóa thành Ý.

TRÍ ± (nội hợp) TRI ⇔ Ý

Thức là nhịp cầu nối liền giữa Huyền vi và Hiển hiện của Trí Tri, Ý. Gọi Trí Tri, Ý Thức, gọi tắt là Ý Thức.

6. Khả năng Trí Tri, Ý Thức năng động, nó hoạt động hết sức siêu tuyệt nhiệm mầu. Nó khiến cho con người, con vật, cùng muôn loài thể hiện Tánh biết biến hóa: hóa ra thế này, thế nọ, thế kia… bất kể viễn cận, chân giả, u minh, trí tối. Đó là linh điển của Thần Thông Tri và Thần Tri Hóa. Trong quyển thứ III này, chúng tôi cố gắng đưa ra một bài chiêm nghiệm về sức nhanh của Thần Thức và Đức Thần Minh. Bằng như chúng tôi cố gắng cụ thể hóa lý Dịch mầu nhiệm, cố quay chậm lại và làm rõ ràng từng động tác li ti của Đức Thần Trí, gọi là quà tặng cho hậu thế loài người. Họ theo dõi các nguyên tắc ghi chép trong quyển này mà hiểu rõ sự làm tĩnh động của Đức Thần Thông Tri, Thần Tri Hóa, Thần Hoạt Bác Biến Thông Thiên Địa, … rồi hành động hòa nhịp thành hiện thân của Đức Thần Minh Vô Tư. Nói rõ hơn, mọi Thần linh động (nhanh như Thần) tới đâu cũng mặc kệ, nó được và bị khoa học Dịch Lý Việt Nam làm sáng tỏ Đạo Thần, thành ra phân khoa Thần học mà mọi người đều theo được, dẹp bỏ hiện tượng thờ Thần, cầu Thần hết sức ấu trĩ của loài người như trong
đã qua.

Thần thật sự có và thật linh nghiệm, chúng ta cố học hiểu rõ Thần, chúng ta thờ Thần theo kiểu ấy.

Chúng ta cố sáng trí, nâng Thần trí chúng ta luôn gặp Thần Minh, đó là phép cầu Thần hết sức khoa học đó vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *