Bát trạch chánh tông Hà Tấn Phát

Bổn sách mà tôi soạn ra và trình bày dưới mắt quý ngài đây, nguyên gốc chữ Nho tựa là “BÁT TRẠCH MINH CẢNH ” chuyên xem phương hướng để cất nhà mà xưa nay người Việt Nam ta thường gọi là “Địa lý”.

Nói về địa lý, phần đông ai có học chữ Nho và có đọc Kinh Dịch thì mới hiểu Bát Trạch là quý báu vì sách Bát Trạch là rút một phần trong muôn phần của bộ Kinh Dịch mà làm ra.

Dịch có nghĩa là thay đổi biến chuyển theo hai thể Âm và Dương (tối và sáng), do đó mà truy nguyên sự biến hóa vô cùng của vũ trụ gồm cả muôn sự vật trong đời.

Bổn sách này, tôi lựa sẵn tuổi, tuổi nào hạp về phương hướng nào để cất nhà, theo số của Hà Đồ và Lạc Thơ trong Kinh Dịch.

Nhà làm sách Bát Trạch quán thông thiên văn, rành Địa lý, am hiểu vũ trụ biến hóa, phải hiểu cả Âm Dương thuộc Ngũ Hành sanh và khắc mới làm ra được.

Có lắm người cũng biết chữ Nho và cũng có sách Bát Trạch nhưng không ai chỉ dẫn thì cũng không làm sao mà phân tách tuổi nào biết cung nào tốt hay xấu.

Tôi, nay đem ra trình bày bộ sách này được là vì trong gia đình tôi có bổn cũ từ xưa và lập thành sẵn. Do đó, tôi đem ra áp dụng thấy có kết quả rất hoàn toàn, cho nên mới dám đem ra trình bày hầu giúp quý vị nào có cần đến cũng khỏi phải thắc mắc khi muốn gây dựng một ngôi nhà đúng Phương hướng theo Địa lý, và hiện nay ở chốn thôn quê cũng còn yêu chuộng về khoa xem hướng cất nhà mà không có thầy địa lý, và cũng có người không rành mà lợi dụng khoa này thái quá, cho nên tôi sắp đặt rành rẽ từ tuổi Giáp Tý cho đến Quý Hợi là 60 tuổi mà trong sách gọi là Lục Giáp.

Quý vị có bổn sách này thì cứ xem tuổi của quý vị rồi đặt địa bàn (tức phương hướng) thì biết liền một cách dễ dàng.

Bổn sách này dịch lại với sách cổ và rất đúng theo căn nguyên của nó, nên tôi đề tựa là “Bát Trạch Chánh Tông”.

Trước khi trình bày bổn Bát Trạch này, tôi cúi đầu tạ ơn các bậc tiền nhân đã dày công nghiên cứu, để cho hậu thế hưởng nhờ, và tôi xin giữ đúng lương tâm chức nghiệp mà cáo thành bộ sách Bát Trạch Chánh Tông này, tôi chẳng dám bịa một lời theo ý riêng của tôi.

Bái bút

Tác giả: Viên Tài – Hà Tấn Phát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *