Tướng Thuật Căn Bản – Tác giả : simonphamcong@gmail.com

Cuốn sách “Tướng thuật căn bản” được soạn thảo nhằm giúp các bạn đọc có được một lượng kiến thức cơ bản, trước khi đi sâu vào môn tướng pháp. Ngoài những kinh nghiệm cá nhân qua nhiều năm xem tướng, kết hợp với việc tham khảo các cuốn nổi tiếng về tướng số như: “Tướng mệnh khảo luận” của Vũ Tài Lục, “Nhân tướng phú” của Trần Khang Sinh và “Nhân diện học” của Joey Yap. Vài mảng kiến thức tâm lý được viện dẫn từ sách tâm lý học, đặc biệt là quyển “Emotions Revealed” (khám phá cảm xúc) của Paul Ekman.

Một khó khăn chung trong việc xem bói là khi người ta thu thập được nhiều thông tin từ số và hình tướng, người thầy bói không biết xử lý nó ra sao vì nó quá nhiều, rời rạc và có khi mâu thuẫn. Một ví dụ trong tướng thuật: sách nói môi hồng răng trắng thì thực lộc bốn phương, nhưng mũi lộ thì bần hàn yểu tử. Vậy phải đoán sao khi mà đương số có cả hai nét đó. Hướng đi mà tôi khuyên mọi người nên làm là tìm hiểu căn cơ về con người đó, từ cha mẹ, nuôi nấng, trí năng, hoạt lực, ham muốn … từ đó dựng lên một mô hình con ngư ời cụ thể với những bước thăng trầm, nguyên nhân và xu hướng thành công, thất bại … Vả lại, cách tiếp cận này gần như khoa học và giúp cho những ai không muốn học nhiều có thể có kiến thức nhất định để hiểu hơn về con người trước mặt mình. Phần đầu tiên của sách này là theo hướng đó và chỉ dài chừng 20 trang.

Sau chương này, những ai thấy thích thú và muốn hiểu sâu hơn, có thể qua phần hai và ba, bàn kỹ về các bộ vị và các cung. Những khó khăn khi học tướng và các kiến thức hỗ trợ So với những môn lý số khác, tướng số đòi hỏi người học phải có chút khiếu về quan sát hình ba chiều. Khi bắt đầu dạy học trò, tôi mới thấy việc hướng dẫn cho họ nhận diện hình ảnh là quá khó. Những ai có khiếu quan sát, nhất là những người học mỹ thuật sẽ có thuận lợi lớn.

Tôi khuyên các bạn nên từ từ tập quan sát, phân biệt các hình tướng trước khi áp dụng bài học và đưa ra kết luận nào đó. Tất nhiên, người đọc sách này chắc hẳn cũng từng biết qua âm dương, bát quái và ngũ hành. Kiến thức này càng vững vàng bao nhiêu càng có ích bấy nhiêu. Việc tìm hiểu những lý thuyết nền tảng này một cách thấu đáo sẽ giúp ích rất nhiều cho học bất kỳ môn lý số nào.

Kiến thức về tâm lý học và trực giác cũng rất có ích cho người muốn học xem bói, nhất là xem tướng vì xem tư ớng đòi hỏi người ta nhìn thấy cái mà không ai thấy. Tôi cũng khuyên các bạn đọc qua những sách viết về ngôn ngữ cơ thể. Đây là một khoa học mà ngày nay được đánh giá rất cao ở phương tây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *