Trung Châu Tử Vi Đẩu Số Tam hợp phái – Quyển 2

DẪN NHẬP

BÍ TRUYỀN CỦA PHÁI TRUNG CHÂU VƯƠNG ĐÌNH CHI

Bí truyền của phái Trung Châu Vương Đình Chi chính là 600 câu Tử Vi tinh quyết, tương truyền do tổ sư Ngô Cảnh Loan, người đời Tống, sáng tác. Nội dung của thiên Tử Vi tinh quyết không phải chỉ là một số phép tắc, bởi vì tiền nhân chẳng chịu nói rõ ràng, mà chỉ mang lí luận Đẩu Số ra hệ thống thành các phép tắc, đưa từng điều vào trong 600 câu thơ để hậu nhân tự tham ngộ.

Làm như vậy có chỗ hay mà cũng có chỗ dở. Chỗ hay là buộc đệ tử phải khổ công nghiên cứu, sau đó mới hiểu được bí mật của bản môn; chỗ dở là lúc truyền khẩu quyết từ đời này sang đời khác có thể biến thành học thuộc lòng một cách máy móc, cho rằng đó là những ứng nghiệm bất di bất dịch, mà không biết rằng đó chỉ là một số phép tắc làm ví dụ mà thôi. Khó học Tử Vi tinh quyết là vì không thể tìm ra câu giải thích, muốn tìm ra câu giải thích là rất khó khăn. Ví dụ như Tử Vi tinh quyết nói “Tử Vi rất sợ Cự Môn đến ám”, những người không thoát ra khỏi sự giới hạn của “tam phương tứ chính” sẽ không cách nào hiểu được câu nói này, bởi vì Tử Vi và Cự Môn vĩnh viễn không bao giờ tương hội ở “tam phương tứ chính”, nhưng đây lại là một đại pháp của phái Trung Châu Vương Đình Chi.

Chỗ sở dụng của “Tử Vi Đẩu Sổ” chính là 14 chính diệu, 4 phụ diệu, 4 tá diệu, 6 sát tỉnh, 4 hóa diệu, cộng thêm một số tạp diệu và lưu diệu, sẽ tuần tự trình bày ở sau.

Các tổ hợp các sao, lấy 14 chính diệu làm cơ sở, tổng cộng là 38 loại, nhưng khi phân phối ở 12 cung viên, cộng thêm một số trường hợp sao độc tọa, có thể tổ hợp thành 120 tinh hệ, nếu nói một chính một phản (tức như Tử Vi ở cung Tí, và Tử Vi ở cung Ngọ) thì thành 60 tinh hệ cơ bản, có đặc tính khác nhau, bạn đọc nên để tâm nghiên cứu. Sự ảnh hưởng đối với tính chất của 60 tinh hệ cơ bản, các sao phụ, tá, sao sát, sao hóa cùng với tạp diệu và lưu diệu, không phải lúc nào có tác dụng làm cho: (1) mạnh thêm, (2) yếu đi, (3) nhuyễn hóa; khi luận đoán điều này khá quan trọng.

Nội dung của phần 2 là trình bày phần giảng giải của Vương Đình Chi sau khi ông dung hợp kinh nghiệm của người xưa trong các cổ thư với “Tử Vi tinh quyết”, là bí truyền của phái Trung Châu. Trước tiên thuật tính chất của 14 chính diệu, lấy đó làm cơ sở; rồi tiếp tục thuật tính chất của các loại tinh diệu khác, lấy đây làm sự vận dụng biến hóa; sau đó thuật tính chất của 60 tinh hệ cơ bản, lấy đây làm sự phát triển; cuối cùng là trình bày sự biến hóa của các sao trong 12 cung. Bạn đọc cứ tuần tự tiệm tiến, sẽ nắm vững Tử Vi Đẩu Số phái Trung Châu Vương Đình Chi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *