MẤY LỜI TRÌNH – BÀY

Cách xem bói bài cào này khởi sự từ Âu-tây lan tràn vào xứ ta. Ngày nay được áp dụng phổ biến trong quần chúng vì những biến chuyền trong dời người ta trong một năm, một tháng hay một tuần lễ, ứng hiện ngay vào những lá bài do chính tay các bạn trang (vào) đi, trên lại kỹ càng rồi lần lượt bày thành quả. Các thầy bói sẽ căn cứ vào những lá bài trong mỗi quẻ có thể quyết định được ngay sự thành bại trong quá khứ, trong tương lai của đời bạn rất nhanh chóng nhưng rất linh ứng.

Với lối bởi dịch (1) của ta rất phiền phức, nhưng người xem cần nhất nhờ dùng ngày giờ sanh, tháng đề đề thầy bói dựa thêm vào sao họ sao kia, so di xét lại, mà vẫn không quyết định được nhanh chóng bằng cách xem bói bài cào.

Như vậy, các bạn dù nhớ rõ ràng được ngày giờ sanh tháng để hay không, cũng chỉ nên xem bói bài của là tiện, nhanh và đúng hơn cả. Nhờ những lá bài, tùy từng thời gian mà trả lời các bạn rất linh nghiệm.

Vì sự tiện lợi, sự nhanh chóng, sự linh ứng của nhưng lá bài báo cho biết nên tôi chẳng ngần ngại công trong mười lăm năm nghiên cỨU VIẾT ra quyền sách *Bí quyết bói bài cào này để :

  • Giúp giải trí tinh thần của các bạn trong những giờ rảnh rang.
  • Giúp các bạn ở xa thành thị, xa các thầy bói, thầy số, các bạn có thề, nhờ quyền Bí quyết bói bài này giải đáp những thắc mắc của các bạn, nhờ quyền Bí quyết bói bài này các bạn có thể tự xem lấy thời vận may rủi cho các bạn và cho những người xung quanh.

Với lối chơi tiêu khiến không phương hại, còn đề giúp các bạn phân biệt được người gian, kẻ thiện trong khi chọn bạn.

Với phương pháp dễ học, dễ hiều, dễ nhớ, chúng tôi chắc chắn quyền sách nhỏ này sẽ giúp các bạn thu được nhiều kết quả mau chóng.

Kính LE-DANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *