Các Phương Pháp Rút Bài Tarot Cổ Điển

CÁC PHƯƠNG PHÁP RÚT BÀI TAROT CỔ ĐIỂN Việc tiên tri bằng bài được thực hiện qua 2 thời kỳ: rút bài (Tirage) và đoán bài. Quy trình của việc rút bài (Tirage) gồm 3 bước: Xào bài, chia bài, lật bài, và một giai đoạn chung là chọn bài. Đôi khi người ta lật bài ngay thời điểm chọn bài, đôi khi không. Người chọn bài có thể là người đoán cũng có thể là người được đoán. Người điều hành tiên tri gọi là Consultant hay taromancien.

Có hơn 40 cách thực hiện đang được phổ biến. Trong số đó, cá nhân

tôi chia làm 3 nhóm chính: Rút bài kiểu châu Âu, Rút bài kiểu Anh- Mỹ, Rút bài hiện đại. Rút bài kiểu châu Âu là cách rút cổ điển, do

các nhà huyền học người Pháp đưa ra, hoặc những các rút bài cổ xưa từ các truyền thống cũ. Rút bài kiểu Anh-Mỹ là các cách rút được các nhà huyền học trong khối Anh-Ngữ, trong đó chủ đạo là các thành viên Golden Dawn đề xướng vào những năm đầu thế kỷ 20. Rút bài hiện đại là các kiểu rút được giới thiệu từ các nghiên cứu sau này.

Trong bài này, ta sẽ nghiên cứu 6 cách rút bài cổ điển đã tồn tại trước thế kỷ 19 bởi những nhà tiên tri người Pháp hay Gypsy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *