Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo – Clayton M. Christensen & Michael E. Raynor

Thông tin Ebook

Tháng Hai 18, 2021 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Nhấn vào đây để tới link download !