Hướng dẫn sử dụng các Hình thức Trong hệ thống Accesstrade

  • Hình thức BANNER
  • Hình thức TEXTLINK
  • Hình thức PRODUCTLINK
  • Hình thức DATAFEED

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *