Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1930

  • Tác giả : Đào Duy Anh
  • Định dạng ebook : eBook pdf
  • Chuyên mục : Lịch sử – Quân sự

Tóm tắt

Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1930 là một cuốn sách lịch sử của tác giả Đào Duy Anh, được xuất bản lần đầu tiên năm 1957. Cuốn sách ghi lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam từ năm 1862, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đến năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Cuốn sách được chia thành 6 chương:

Đánh giá

Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1930 là một cuốn sách lịch sử có giá trị, cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1862-1930. Cuốn sách được viết với văn phong mạch lạc, dễ hiểu, và có nhiều thông tin tham khảo bổ ích.

Tuy nhiên, cuốn sách cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như:

Nhìn chung, Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1930 là một cuốn sách đáng đọc đối với những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam.

Một số nhận xét của độc giả

Đánh giá riêng

Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1930 là một cuốn sách lịch sử có giá trị, nhưng nó cũng có một số hạn chế. Để khắc phục những hạn chế này, tôi xin đưa ra một số đề xuất sau:

Tôi tin rằng, với những đề xuất này, cuốn sách Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1930 sẽ trở nên hoàn thiện và hữu ích hơn cho người đọc.

Mời bạn download ebook Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1930 ở mục download phía dưới, cảm ơn bạn đã ghé thăm Tiêu Dao Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *