Trích văn triết học

Phương pháp hiệu quả nhất để khám phá và lĩnh hội triết học là tiếp cận trực tiếp chính những dẫn nhập, những trích văn có tính chất cốt lõi và nền tảng nhất của những triết gia nổi tiếng. Tất nhiên, không phải một bài đã được lựa chọn nào cũng là chìa khóa vạn năng hay sự đúc kết đầy đủ đối với toàn bộ nội dung tư tưởng của triết gia đó. Nhưng chắc chắn đã được lựa chọn, trích văn ấy nhất định sẽ tiêu biểu và hàm chứa phần nào tinh túy của tác giả.

Người ta thường bảo rằng triết học bắt đầu bằng sự ngạc nhiên. Như thế, một cuộc “hành trình triết học” với quyết tâm “đi tời bất cứ nơi nào lý lẽ có thể dẫn đến” như lời khuyên của triết gia Plato đang chờ bạn đọc với những giải pháp thỏa đáng, phong phú trong nội dung sách này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *