Socrates tự biên

Nguyễn Văn Khoa dịch, tiểu dẫn và chú thích

DẪN VÀO SOCRATES TỰ BIỆN

Giới thiệu tác phẩm là đặt nó trở vào bối cảnh lịch sử đương thời, để từ đó rút ra một ý nghĩa nào đó cho thời đại ấy và cho mai hậu. Do đó, bài dẫn nhập này sẽ lần lượt trình bày với quý độc giả nền dân chủ của Athens từ thế kỷ VI đến thế kỷ IV tCN’, trước khi bàn về vụ án Socrates (năm 399), một biến cố mà Plato từng gọi là “huyển thuyết lập ngôn của triết học». Biến cố này còn mang ý nghĩa gì cho chúng ta ngày nay chăng? Quyền thẩm định tất nhiên thuộc về độc giả; ở đây, xin trận trọng giới thiệu hai tác phẩm ngắn về biến cố nói trên mà chúng tôi đã dịch để góp mặt vào tủ sách:
– Plato, Socrates tu bien (The Apology of Socrates), khoảng 399 – 390.

Xenophon’, Socrates tự biện trước tòa (The Apology of Socrates to the Jury), khoảng 385382.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *