Arixtot với học thuyết phạm trù

Vào thời minh, Ph. Ănghen đã từng nói “một dân tộc đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận”, nhưng tư duy lý luận ấy “cần phải được hoàn thiện và muốn hoàn thiện nó thì cho tới nay, không có một cách nào khác hơn là nghiên cứu toàn bộ triết học thời trước”, vì “triết học là sự tổng kết lịch sử tư duy” (Hēgen). Mặt khác, vì lịch sử phát triển của tư duy được tổng kết trong lịch sử triết học nên chính lịch sử triết học là cơ sở để hình thành phép biện chứng.

Tuy có tầm quan trọng như vậy nhưng cho đến nay ở nước ta hầu hết những tài liệu có giá trị trong kho tàng triết học thế giới chưa được dịch ra tiếng Việt và ngay cả những sách biên soạn dùng làm tài liệu tham khảo về lịch sử triết học cũng rất hiếm hoi. Thực tế đào tạo đại học, cao học, nghiên cứu sinh và sự tiếp xúc trực tiếp tại Viện những năm qua cho thấy như cầu sách tham khảo về lĩnh vực này tăng lên nhanh cả ở khối chuyên triết học lẫn ở khối không chuyên triết học. Nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu đó chúng tôi tiến hành biên soạn loại sách tham khảo về các tác giả, các trường phái lớn và sẽ lần lượt giới thiệu với bạn đọc.

Do khả năng có hạn cho nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc và hy vọng rằng bộ sách tham khảo này phần nào sẽ có ích đối với những ai yêu thích Triết học và quan tâm đến di sản văn hoá nhân loại.

Chúng tôi xin cảm ơn Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tạo điều kiện để bộ sách này ra mắt được với bạn đọc.

Trong lần xuất bàn này chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc cuốn “Arixtốt với học thuyết phạm trù” của tác giả Nguyễn Văn Dũng

VIỆN TRIẾT HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *