Nhịp đập tuyệt đối – Osho

“Cái đó là toàn thể, và cái này cũng là toàn thể. Và chỉ cái toàn thể mới được sinh ra từ toàn thể; và khi cái toàn thể được lấy ra từ cái toàn thể, thì phần còn lại cũng là toàn thể”. (Upanishad)

Bất kỳ cái gì rơi vào bên trong kinh nghiệm của chúng ta thì bao giờ cũng đến từ cái nằm ngoài kinh nghiệm của chúng ta. Bất kỳ cái gì chúng ta thấy được cũng đều nổi lên từ cái không thấy được. Điều ta biết bắt nguồn từ cái chưa biết, và bất kỳ cái gì quen thuộc với chúng ta thì cũng đều dẫn ra từ cái chưa quen biết. mọi khoảnh khắc cái vô hình đang được biến đổi thành cái hữu hình, và cái hữu hình đang mất đi vào cái vô hình. Mọi khoảnh khắc cái vô hạn đều đi vào trong cái hữu hạn, rồi mọi khoảnh khắc lại đi ra từ nó. Cũng hệt như việc thở vậyhít vào và thở ra. Toàn bộ sự tồn tại là việc hít vào và thở ra liên tục. Những người biết đến bí mật của tiến trình thở của sự tồn tại đều gọi nó là sáng tạo và phá hủy. Sáng tạo xảy ra khi sự tồn tại hít vào, và phá hủy xảy ra khi sự tồn tại thở ra, và giữa hai hơi thở này chúng ta trải qua vô hạn kiếp sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *