Khổng tử gia giáo

Người dịch : TRỊNH TRUNG HIẾU

NGUYỄN THANH ĐIỀN

NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

HÀ NỘI 1999

Dịch từ nguyên bản tiếng Trung

Nhà xuất bản văn nghệ Sơn Đông

Bản tiếng Việt 1999 – Nhà xuất bản thế giới, xuất bản lần thứ nhất

Khổng Tử dạy con bắt đầu từ việc đọc sách để biết lễ. Ông cho rằng, những bài thơ trong Kinh thi phần lớn liên quan đến việc tu thân, tề gia, còn Lễ lại là quy phạm để xử lý mối quan hệ giữa con người với con người, “bất học Lễ vỏ đĩ lập”. Con người nếu xa rời những điều này, thì không thể đứng vững trong xã hội….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *