Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu

Nguyễn Huệ Chi soạn, chú, giới thiệu

Trong vòng nửa thế kỷ lại đây, nói đến bộ môn triết học phương Đông của Việt Nam, hắn không ai quên một tên tuổi đáng kính, một tên tuổi gợi lên cả tầm vóc tri thức cùng với sự độc đáo về trí tuệ đó là Giáo sư Cao Xuân Huy, người từng được mệnh danh là “nhà Đạo học” ngay từ thuở mới trong ngoài 30 tudi.

Giáo sư Cao Xuân Huy đã sớm đi vào triết học phương Đông khoảng dăm năm sau khi rời khỏi Trường cao đẳng Sư phạm Đông Dương (1925, về dạy các trường trung học ở Huế và Sài Gòn. Trải qua tài thập niên miệt mài nghiền ngẫm sách vở cũng như chiêm nghiệm trong sinh hoạt thực tiễn, ông đã chính thức giang dạy môn học này ở Trường đại học Việt Nam do Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mở tại Hà Nội (1945-1946); ở Lớp đại học Văn khoa và Trường dự bị đại học Việt Nam những năm kháng chiến chống Pháp; ở Lớp đại học Văn khoa và Lớp đại học Sư phạm văn khoa tiền thân của Khoa ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường đại học Sư phạm Hà Nội những năm sau Hiệp định Genève; ở lớp đại học Hán học đầu tiên của miền Bắc những năm chống Mỹ cứu nước. Ông cũng thuyết trình các đề tài về triết học Trung Quốc và Việt Nam tại Viện Văn học, Viện nghiên cứu Đông y, Trường đại học Y dược khoa, Trường đại học Tổng hợp và Trường đại học Sư phạm Hà Nội trong các thập niên 60-80.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *