Sigmind Freud và tâm phân học

Thay lời nói đầu TÁC PHẨM “FREUD VÀ TÂM PHÂN HỌC”

Như chúng ta đã biết học thuyết do Freud sáng lập, ra đời cách đây gần 100 năm nếu lấy thời điểm Freud cho ra đời giáo trình “Những bài giảng nhập để môn Tâm phân học” được giảng dạy cho các sinh viên chuyện ngành Tâm thần học tại các trường đại học vào năm 1915 1916.

Số người hoan nghênh, ủng hộ tuy chiếm số đông cũng như sự công nhận của thế giới với sự ra đời của hội Tâm phân học quốc tế thì cũng còn không ít người hoặc là hoài nghi, hoặc là không đồng tình về điểm này hay điểm khác. Đó là chưa nói đến một số người chưa hề biết đến Freud, đến Tâm phân học, hoặc biết một các không đầy đủ với những thông tin thiếu tin cậy. Tình trạng trên cũng là tình trạng rất bình thường đối với nhiều lí thuyết khác nhau đã từng xuất hiện trong lịch sử.

Nhưng điều cần nói thêm là từ sau Thế chiến thứ hai, tại nhiều nước phương Tây, nhất là vào vai ba thập niên gần đây, có một số người hoặc là nhân danh Freud, hoặc là nhân danh chủ nghĩa Freud mới, hoặc là không công khai nhân danh một ai hết nhưng mọi người đều cho là từ những ý tưởng của chính Freud, đã tung ra nhiều phong trào rất xa lạ với ý tưởng của Freud, thậm chí còn đi ngược lại với ý tưởng nhân bản của chính người sáng lập ra Tâm phân học. Với danh nghĩa trên, người ta có thể nói đôi điều về Freud nhưng lại toàn là những điều thứ yếu hoặc là những điều Freud đã đoạn tuyệt trong quá trình hoàn thiện học thuyết. Họ cũng có thể nhân danh những người phát triển học thuyết Freud để giới thiệu những điều xa lạ với Freud để gây sự ngộ nhận trong dư luận, làm tổn hại đến mục đích trong sáng và lành mạnh của học thuyết Freud. Đó là những phong trào làm ra vẻ rất cách mạng, rất tiến bộ có sức hấp dẫn với nhiều người nhất là thế hệ trẻ, như: “Tự do tình dục”, “Cách mạng tình dục”, “Giải phóng tinh dục” và nhiều trào lưu khác tương tự.

Thực ra thì những phong trào này hoàn toàn xa lạ với chính Freud và có thể nói thẳng ra là nó đã xuyên tạc một cách trắng trợn học thuyết Freud, đã xuyên tạc những tư tưởng lành mạnh của Freud thành những ý tưởng của những kẻ suy đồi.

Không hiểu có phải Freud đã tiên đoán được những ý đồ xấu xa này hay không mà khi còn đương thời Freud đã nhiều lần khẳng định là ông và những đồng nghiệp của ông chỉ là những người thầy thuốc có tâm huyết, hết lòng vì người bệnh mà không bao giờ dám nghĩ đến việc trở thành những nhà cải cách xã hội với những phong trào xã hội như những nhà cải cách xã hội thường làm. Ý đồ của những phong trào xã hội nói trên đã thực sự đi ngược lại ý tưởng nền tảng của Freud khi họ đòi xã hội phải để cho họ hưởng thụ một đời sống tình dục tuỳ thích, tối đa, cái mà Freud gọi là tình dục sa đọa mà ông kiên quyết lên án xuyên suốt toàn bộ học thuyết mang tên ông.

Trong những năm gần đây trên thế giới đã có rất nhiều công trình được công bố và đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng tải mà nội dung đều nhất trí rằng những phong trào trên đã hoàn toàn thất bại. Đây là sự phá sản của những người đã đi chệch ý tưởng của người sáng lập ra Tâm phân học chứ đâu có phải là sự thất bại của chính học thuyết Freud. Sự thất bại ở đây không chỉ ở số người phản đối nhiều hay ít, hưởng ứng hay không mà là tác hại của nó đến đời sống xã hội hiện nay và còn nhiều năm sau cũng như đối với nhiều thế hệ mai sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *