Tổng tập trích đoạn Osho

Cuốn ebook tổng tập trích đoạn Osho bao gồm 347 trích đoạn và các trích đoạn khác.

Mục Lục

  1. Của tôi cho tôi bạn tôi
  2. Tri thức của ta
  3. Moksha tự do tối thượng
  4. Brahman
  5. Yêu nhiều hơn hay ít hơn
  6. Yêu và thất vọng
  7. Mọi người có yêu tôi không?
  8. Cô Xấu và cô Đẹp
  9. Xúc phạm
  10. Ai là chủ?
  11. Ai sống trong mơ?
  12. Ý kiến của mọi người
  13. Bốn loại ngựa
  14. Phục vụ bản thân mình
  15. Diễn kịch
  16. Một mình và cùng người khác
  17. Ích kỉ và vị tha
  18. Hãy yêu bản thân mình
  19. Ai là bạn thực
  20. Tâm thức mọi người là tâm thức mình
  21. Tấm gương
  22. Tình bạn
  23. Bốn loại dục
  24. Bài cú của Basho
  25. Quan hệ với bố mẹ khi bạn là sannyasin
  26. Tình yêu và hôn nhân
  27. Mộc mạc
  28. Sợ và yêu
  29. Quan hệ với mọi người là tấm gương
  30. Yêu và thiền
  31. Chỉ làm điều bạn thích
  32. Phương thức sống hành động và bất hành
  33. Trùng hợp ngẫu nhiên
  34. Ích kỉ
  35. Hãy thực với bản thân mình
  36. Tính cảm giác là gì?
  37. Làm sao sống trong thế giới tinh ranh?
  38. Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét
  39. Phật giáo ở Ấn Độ và Châu Á
  40. Vị kỉ
  41. Chấp nhận
  42. Tam giác Cha mẹ Người lớn Đứa trẻ PAC
  43. Bẩy kiểu người
  44. Nghĩ về nhân loại
  45. Trao đổi giao cảm cái thứ ba
  46. Yêu và ghét
  47. Có thực sự chết không?
  48. Thầy có bao giờ mơ không?
  49. Tathata cho phép sự tồn tại đi qua bạn
  50. Chùm ý nghĩ di chuyển qua các kiếp sống
  51. Tự tử và sannyas
  52. Yêu và khổ
  53. Cố sống theo tôn giáo mà sao vẫn khổ?
  54. Ý thức là phúc lạc, vô ý thức là khổ sở
  55. Thiện và ác
  56. Hiền lành là mạnh nhất
  57. Quan điểm về thành công
  58. Làm và nghỉ
  59. Bẩy vận may hi hữu của con người
  60. Buồn khổ
  61. Cười và chán
  62. Hạnh phúc là gì
  63. Ba điều để hết khổ
  64. Hạnh phúc, buồn chán, phúc lạc
  65. Dục, tình yêu và từ bi
  66. Nói nhiều quá
  67. Thể thô, thể tinh, thể nhân quả
  68. Thức, mơ, ngủ
  69. Bản năng
  70. Trực giác
  71. Cái đầu, trái tim bản thể
  72. Tâm trí là gì?
  73. Thân thể Bản ngã
  74. Trí tuệ
  75. Tâm trí có thể tự tử được không?
  76. Giận dữ của thân, mồm, tâm trí
  77. Hãy yêu thân thể mình
  78. Ra ngoài thân thể
  79. Dục Yêu Từ bi
  80. Tình yêu và thường hằng
  81. Tình yêu của Cho & Bản ngã của Nhận
  82. Hôn nhân và thân thiết
  83. Quan niệm về tình yêu
  84. Tình yêu và hôn nhân
  85. Tình yêu giữa hai người
  86. Tình yêu của “tôi”
  87. Sự phát triển tình yêu giữa 2 người
  88. Tính chất của tình yêu bản ngã
  89. Trưởng thành của tình yêu
  90. Từ tình yêu tới lòng yêu thương
  91. Tình yêu và gắn bó
  92. Yêu và thiền
  93. Cái gì còn lại trong tình yêu?
  94. Bản ngã và tình yêu
  95. Tình yêu là bí mật
  96. Gần và xa trong yêu
  97. Yêu và thích
  98. Tình yêu của toàn thể
  99. Tình yêu là tự do
  100. Tình yêu chơi đùa
  101. Yêu người chưa từng yêu ai
  102. Yêu nghĩa là gì?
  103. Từ bi không phải là tình yêu của bạn
  104. Từ bi là thông minh
  105. Từ bi không là tình cảm
  106. Từ bi không phải là lòng tốt
  107. Mắc kẹt vào an ninh
  108. Con đường phát triển của tình yêu
  109. Maitri Bhavana
  110. Thiền và từ bi
  111. Bốn bước đạt tới tình yêu
  112. Ba giai đoạn của yêu: Yêu thể chất, yêu tâm lí, yêu tâm linh
  113. Dục Tình yêu Từ bi
  114. Người ngu
  115. Người quan sát
  116. Chứng kiến
  117. Nhân chứng và khán giả
  118. Nói có và nói không
  119. Bắn cung
  120. Bắn cung 2
  121. Bắn cung 3
  122. Các ham muốn và các thế giới
  123. Bản chất của ham muốn
  124. Của tôi
  125. Ham muốn dục
  126. Đề phòng ham muốn
  127. Ham muốn vì yêu là gì?
  128. Ham muốn gây thất vọng
  129. Ham muốn giúp đỡ mọi người
  130. Ham muốn là tù túng
  131. Ham muốn thôi miên bạn
  132. Như Lai là gì?
  133. Trở thành Thượng đế
  134. Cái gì còn lại sau chứng ngộ
  135. Phật và bố
  136. Phật và vợ
  137. Người chứng ngộ có tự đầy đủ không?
  138. Phật là sự phản chiếu cái đang đó
  139. Hiểu biết là chìa khoá
  140. Bờ bên kia và bờ bên này
  141. Vị Phật chăm nom
  142. Đời là bể Khổ hay là Đẹp
  143. Đối thoại giữa Phật và các thần
  144. Chứng ngộ cảm thấy giống cái gì?
  145. Phật trường
  146. Người chứng ngộ
  147. Phát triển tâm thức qua bẩy trung tâm
  148. Bản ngã
  149. brahmacharya sống cuộc sống thiêng liêng
  150. Tại sao dốt nát và vô nhận biết?
  151. Ông hiểu lời, hay nghĩa?
  152. Hổ và dê
  153. Sợ chết, níu bám
  154. Bốn giai đoạn phát triển tâm thức
  155. Học về luật của vũ trụ và lực của tự nhiên
  156. Khổ, níu bám, hi vọng, phúc lạc, siêu việt
  157. Phân chia thời gian theo Phật
  158. Hiểu về mơ
  159. Quan sát và tập trung
  160. So sánh
  161. Tay biểu tượng của hành động
  162. Quay về bản thân mình
  163. Bồ đề đạt ma và Lương Vũ đế
  164. Kỉ luật bên trong và tình yêu
  165. Kỉ luật và thiền
  166. Bản ngã trong ba tầng thân thể tâm trí cái ta
  167. Trích dẫn kinh sách
  168. Giận dữ và ăn năn
  169. Lấy nước
  170. Xua ruồi
  171. Quan sát
  172. Phản ánh
  173. Yêu ba người đàn bà
  174. Si mê trong ba trạng thái thời gian
  175. Mâu thuẫn trong lời thầy
  176. Thầy đóng kịch
  177. Tôi mâu thuẫn cho mọi phát biểu
  178. Tôi mâu thuẫn về chủ định
  179. Quan hệ thầy và đệ tử
  180. Thầy và đệ tử
  181. Tiêu chí nhận ra thầy
  182. Đi giúp người khác
  183. Gặp gỡ và Một mình
  184. Thầy là tác nhân xúc tác
  185. Học thiền
  186. Nhận ra thầy
  187. Thầy đang làm điều không thể làm được
  188. Đệ tử là gì
  189. Sống cùng thầy
  190. Tìm thấy người hướng dẫn bên trong
  191. Thầy thực
  192. Học trò, đệ tử, người thành tâm
  193. Tên trộm và Nagarjuna
  194. Thầy là người phá huỷ giấc mơ
  195. Tới thầy
  196. Cừu, cáo, tín đồ, đệ tử
  197. Được giới thiệu với thầy tâm linh
  198. Thầy là kẻ lừa đảo
  199. Tìm thầy
  200. Thầy là cần thiết
  201. Thầy ném bạn về chính bản thân mình
  202. Cái đầu Trái tim Bản thể
  203. Bốn loại ngựa
  204. Buông xuôi theo thầy
  205. Thầy thực 2
  206. Quan hệ thầy/đệ tử
  207. Làm sao thầy cho nhiều thế?
  208. Gurdjieff và Ouspensky
  209. Phật trường
  210. Yêu thầy bỏ thầy
  211. Ngồi trước một Phật, một Lão Tử
  212. Gần thầy
  213. Yêu và Thiền Mật tông và Yoga
  214. Niềm tin, tin cậy và hoài nghi
  215. Cung thuật
  216. Kính trọng và tôn sùng
  217. Phật và Phật giáo
  218. Luật gia trì
  219. Bẩy luân xa
  220. Năm thể của con người
  221. Bốn tầng của bản thể
  222. Vô ham muốn
  223. Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến?
  224. Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta?
  225. Vị kỉ và nhận biết
  226. Vị kỉ
  227. Mãn nguyện
  228. Bốn giai đoạn trưởng thành
  229. Buông xuôi và bản ngã
  230. Nhịp điệu cuộc sống
  231. Cái thực và cái không thực
  232. Người khác và bạn
  233. Ý nghĩ Vật Hiện hữu
  234. Thân thiện Từ bi
  235. Bốn tầng tâm trí
  236. Ba kiểu người tìm kiếm
  237. Thời gian Ham muốn Nhu cầu
  238. Ba loại thầy
  239. Từ bi và thông cảm
  240. Ưa thích và gắn bó
  241. Ham muốn Giận Khổ
  242. Nhân cách và tính cá nhân
  243. Thành tâm Tình bạn, tình yêu Từ bi
  244. Triết lí Logic Thơ ca Tôn giáo Nghệ thuật
  245. Cõi bên kia Dốt nát Chứng ngộ
  246. Con đường khẳng định Con đường phủ định
  247. Như trẻ con và tính trẻ con lão suy
  248. Chấp nhận và an ủi
  249. Ba giai đoạn của tôn giáo
  250. Nghĩa vụ và trách nhiệm
  251. Tự do và liên thuộc
  252. Người chứng ngộ Thầy Cứu tinh
  253. Thượng đế
  254. Bờ bên kia
  255. Hoài nghi Tin tưởng Đức tin Tin cậy
  256. Ham muốn
  257. Tâm linh là gì?
  258. Gắn bó và tách rời
  259. Suy nghĩ và suy tư
  260. Chu kì bẩy năm của cuộc sống
  261. Chín tầng tâm thức
  262. Ước định và kỉ luật
  263. Ảo vọng là hình bóng của Brahman
  264. Độ thứ chín: 9quyền năng bala
  265. Tiểu thừa Hinayana
  266. Đại thừa Mahayana
  267. Sư monk
  268. Kim cương thừa Vajrayana
  269. Hoan lạc Hạnh phúc Vui vẻ Phúc lạc
  270. Khổ
  271. Cô đơn và một mình loneliness and aloneness
  272. Gốc rễ của khổ
  273. Lương tâm hối hận
  274. Thích và không thích
  275. Ngay lập tức và dần dần
  276. Niềm tin và tin cậy
  277. Nhị nguyên và bất nhị
  278. Phản ánh đúng như thế tathata
  279. Từ bỏ
  280. Thuần khiết purity
  281. Tự do
  282. Độc đoán và thẩm quyền
  283. Dửng dưng và Siêu việt
  284. Nổi dậy và buông xuôi
  285. Tính chất sannyas
  286. Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết
  287. Trả lời sau 24 tiếng
  288. Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith)
  289. Chứng kiến
  290. Ý thức vô ý thức
  291. Vedant Tự do khỏi tri thức
  292. Quá khứ, hiện tại và tương lai
  293. Bẩy luân xa
  294. Tò mò, truy tìm, đam mê
  295. Mẹ đẻ và người mẹ
  296. Bẩy thể của cuộc sống
  297. Vô ý thức là gì?
  298. Lời cầu nguyện
  299. Đẹp là gì?
  300. Vô nhận biết là gì?
  301. Cảm và uỷ mị
  302. Ám ảnh
  303. Thiền và lời cầu nguyện
  304. Cá tính Bản ngã Cá nhân Cái ta
  305. Tri thức khôn ngoan hiểu biết
  306. Dốt nát Tri thức Hồn nhiên
  307. Kỉ luật và kiểm soát
  308. Ý chí tự do nô lệ
  309. Văn minh Văn hoá Tôn giáo
  310. Khác biệt cầu nguyện và thiền
  311. Sứ mệnh
  312. Phản ứng và đáp ứng
  313. Thiền vô trí
  314. Hướng dẫn về Thiền Động
  315. Thiền Mandala
  316. Kĩ thuật thay đổi động thái tâm trí
  317. Đạo và Mật tông
  318. Vô vi
  319. Khác biệt giữa Mật tông Hindu và Mật tông Phật giáo
  320. Bản đồ tu Mật tông
  321. Biến chuyển Mật Tông
  322. Thiền khi đau xảy ra
  323. Thiền và yêu
  324. Thiền là thanh thản
  325. Ba bước trong thiền
  326. Hướng dẫn về Thiền Động
  327. Thiền Kundalini
  328. Thiền là gì?
  329. THIỀN
  330. Thiền như việc lau sạch bụi
  331. Lỗ hổng và ý nghĩ
  332. Thiền hoa hồng huyền bí Osho
  333. Samyama sự tổng hợp lớn nhất của tâm thức con người
  334. Trở thành vô hình
  335. Đọc ý nghĩ của người khác
  336. Tám bước của Yoga
  337. Ba kiểu buồn ngủ
  338. Kĩ thuật thở đề thay đổi tâm trí
  339. Yoga và mật tông
  340. Cách dùng mật chú hoo
  341. Cách dùng mật chú aum
  342. Phương pháp mơ
  343. Điên và Thiền
  344. Tin cậy, thành tâm, thiền và yoga
  345. Yoga Patanjali
  346. Sankhya và Yoga
  347. Sannyas và yoga Từ bỏ và đạt tới
  348. Các Trích Đoạn Khác

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *