Chất vấn Krishnamirti

Đào Hữu Nghĩa dịch

Đối thoại với các nhà tư tưởng hàng đầu thế kỷ 20 :

  • Chogyam Trungpa Rinpoche
  • Iris Murdoch
  • Renee Weber
  • Huston Smith
  • David Bohm
  • Walpola Rahula

Tic nước khi bắt đầu cuộc thảo luận, ta nên làm rõ ta hiểu thế nào là thảo luận. Theo tôi, thảo luận là khám phá bằng hành động phơi mở lòng mình trước sự kiện. Tức là, trong thảo luận, tôi khám phá chính tôi, khám phá tập quán tư tưởng của tôi, cách thế tôi tiến hành tư tưởng, tôi phản ứng, tôi lý luận, chẳng những trên bình diện tri thức mà cả trong sâu nội tâm nữa… Tôi cảm nhận rằng nếu ta có thể nghiêm túc khám phá như thế trong một giờ hay hơn và tìm hiểu, đào bới, nếu có thể, càng sâu càng tốt vào chính mình, ta mới có thể giải phóng, không phải bằng ý chí, một thứ năng lượng luôn luôn tỉnh thức, siêu thoát khỏi tư tưởng.

NEW DELIII, 8-1-1961

Chúng ta là những con người, không phải là những nhãn hiệu.

COLOMBO, 13-1-1957

Krishnamurti là một trong những triết gia vĩ đại nhất của thời đại

DALAI LAMA, MADRAS 1995.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *