Nhập môn triết học phương Tây

Nhập môn triết học phương Tây trình bày những khái niệm, học thuyết, phạm trù triết học cơ bản nhất như: ý niệm, tri thức, lý trí, cảm xúc, triết học tôn giáo, triết học chính trị và xã hội, siêu hình học cùng các luận thuyết về đạo đức, bản ngã, sự bất tử và tự do.Khác với nhiều tác phẩm triết học, thường chỉ nêu ra luận đề, luận cứ…, quan điểm của tác giả cuốn sách này được trình bày ngay trong câu mở đầu: “Triết lý không dành cho riêng ai mà dành cho mọi người”. Bởi vậy ở đây các phạm trù, khái niệm được đưa ra, trình bày cùng lịch sử của nó, nói cách khác ngôn ngữ sự kiện được sử dụng khéo léo đã có tác dụng “làm mềm” đáng kể món ăn luôn bị xem là “khó nhất” này

Mục Lục:

Dẫn nhập: Triết học là gì?

Plato euthypro (đầy đủ)

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Phần một: Thuyết về tri thức

Chương 1: Ý niệm và tri thức

Chương 2: Tri thức qua lý trí

Chương 3: Tri thức qua kinh nghiệm

Chương 4: Kinh nghiệm được lý trí khuôn đúc

Chương 5: Tri – hành

Chương 6; Tri thức và cảm xúc

Phần hai: Triết học tôn giáo

Chương 7: Chứng minh sự hiện hữu của Thượng đế

Chương 8: Biện hộ niềm tin tôn giáo

Chương 9: Đối diện với vấn đề sự ác

Phần ba: Siêu hình học

Chương 10: Thuyết duy tâm và duy vật

Chương 11: Vấn đề tinh thần – thân xác

Chương 12: Vật lý học và siêu hình học

Phần bốn: Bản ngã cá nhân và sự bất tử

Chương 13: Bản ngã cá nhân

Chương 14: Sự bất tử

Phần năm: Tự do chọn lựa

Chương 15: Thuyết tự do

Chương 16: Thuyết tất định

Chương 17: Thuyết phù hợp

Phần sáu: Đạo đức học

Chương 18: Thể hiện bản tính con người

Chương 19: Yêu mến Thượng đế

Chương 20: Theo luật tự nhiên

Chương 21: Làm bổn phận mình

Chương 22: Tìm lợi ích tối đa

Chương 23: Đảo lộn các giá trị

Chương 24: Tạo ra chính mình

Chương 25: Lắng nghe tiếng nói của nữ giới

Phần bảy: Triết học chính trị và xã hội

Chương 26: Nhà nước như là tự nhiên

Chương 27: Nhà nước như một khế ước xã hội

Chương 28: Quyền tự do của cá nhân

Chương 29: Sự vong thân của chủ nghĩa tư bản

Chương 30: Công bằng và sự tin tưởng xã hội

Chương 31: Phụ nữ trong xã hội

Phần kết: Giá trị của triết học

Russell các vấn đề triết học (tuyển chọn)

Midgley hệ thống ống nước triết học (tuyển chọn)

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Thuật ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *