Các thủ ấn Phật giáo

Nguyễn Tuệ Chân biên dịch

Toàn tập giải thích các thủ ấn Phật Giáo

Chịu trách nhiệm sản xuất : HÀ NGỌC THỌ

Biên tập : Trần Xuân Lý

Trình bày : Thanh Lan

Vẽ bìa : Quốc Ân

Sửa bản in : Trịnh Hòa

Trong nghệ thuật tạo tượng của đức Phật và Bồ Tát, ngoại trừ tượng toàn thân ra, hấp dẫn nhất chắc chắn là những thế “bất ấn” bằng bàn tay với nhiều kiểu dạng biến hoa. Những thế “bắt ấn” tay (gọi tắt là “thủ ấn”) có mối liên hệ sâu sắc giữa hình dạng bên ngoài với tâm niệm nội tại của Phật, Bồ Tát. Từ đó cấu tạo nên tư thế hoàn chỉnh của tượng Phật.

Các tượng Phật mang hàm ý khác nhau nên đương nhiên xuất hiện nhiều thế “bắt ấn” khác nhau. Vì vậy “ấn tay” (thủ ấn) là một loại biểu lộ trạng thái và ngôn ngữ khác của Phật, Bồ Tát.

Thủ ấn (tên chữ Phạn là mudra, tên chữ Tây Tạng là Phyag-rgya) hay còn có những tên gọi khác như Ấn khế ngày nay thường dùng để chỉ các tư thế kết lại giữa các ngón tay của hai tay khi tu luyện Mật giáo. Trong Mật giáo, “thủ ấn” để chỉ các bậc chư tôn Mạn Đà La và để biểu thị tam muội nội chứng tự thân của các vị ấy, hoặc để ấn chứng bản thệ của chư vị, tương ứng thâm nhập vào Tam muội chư tôn là Thân, Ý và Ngữ. Nhân đó, chư vị dùng các ngón tay kết thành “Mật ấn”. Trong Tam mật, thủ ấn thuộc về Thân mật.

Trong kinh điển Mật giáo, chư tôn ở các tập hội Mạn Đà La khác nhau, nhân duyên giáo pháp khác nhau, cùng kết thành các loại “Thủ ấn” để giáo hoá chúng sinh. Tổng quát | nguyên lý của Thủ ấn được gọi là “Ấn máu”. Trong quyển thứ 13 “Đại Nhật kinh sớ”, từng giải thích về tính tổng quát về các “Ấn mẫu” này, bao quát 12 loại “hợp chưởng” (chấp tay) và 4 loại “quyền” (nắm tay).

Trong phương pháp tu Mật giáo, kẻ phàm phu do “ba nghiệp” Thân, Ngữ, Ý hợp thành, còn Thần, Ý, Ngữ của chư tôn đã vào cõi “Tam Mật”. Kẻ phàm phu tuy chưa dứt hết phiền não nhưng nếu có thể nắm giữ giới trì được “Thủ ấn” (hay “Mật ấn”) của chư tôn, gắng tụng niệm những câu chủ của chư tôn, quán tưởng chư tôn rất có thể sẽ nhận được gia trì tam mật của chư tôn để tương ứng với chư tôn.

Cuốn sách nhỏ này giới thiệu một cách hệ thống các Thủ ấn quan trọng của chư tôn và các Thủ ấn áp dụng tu hành Phật pháp. Chúng tôi cố gắng thuyết minh rõ về phương pháp kết ấn với các câu “Chân ngôn”, “Mật chủ” phối hợp tương ứng để mong độc giả – phần nào đó hiểu được bí mật có liên quan đến Thủ ấn Phật giáo.

Vì là sách đầu tiên viết về đề tài của Mật tông Phật giáo, bản thân đòi hỏi phải có thực chứng cao nên chắc sách không tránh khỏi sai sót, lầm lẫn, mong được chư tôn đại xá.

Các thuật ngữ Phật giáo thường dùng trong sách, được gom lại giải thích trong phần “Phụ lục” in ở cuốn sách để độc giả tiện tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *