Định Dạng Ebook: azw3

AZW hay AZW3 là hai định dạng đọc sách dành riêng cho các thiết bị của Amazon.

AZW (2007) và AZW3 (2011) là hai định dạng eBook thuộc quyền sở hữu của Amazon nên mọi eBook được mua hay tải từ trên Amazon đều có một trong hai định dạng này. AZW3 hỗ trợ nhiều kiểu phông chữ, kích thước và bố cục hơn so với AZW. AZW và AZW3 hỗ trợ cả video lẫn âm thanh.

Hai định dạng này không được hỗ trợ rộng rãi trên những máy đọc sách như EPUB và MOBI. Toàn bộ các sản phẩm Kindle của Amazon có thể đọc định dạng này trong khi đó Nook & Kobo và các thiết bị phổ biến khác lại không thể.